หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > กิจกรรมกีฬาภายในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมกีฬาภายในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-26 15:43:21


วันที่ 24 เมษายน 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาวิชา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดชเกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นประธานในการเปิดพิธี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนให้มีการบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวกับโอลิมปิกศึกษา (Olympic Education) ในรายวิชาของหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโอลิมปิกศึกษ ตลอดจนสืบสานเจตนารมณ์ของบารอน ปิแอร์ เดอ คูเบอร์แตง (1925) ซึ่งได้ กล่าววลีสำคัญไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า “Olympic Education and the Olympic Spirit have the power to contribute to resolving some of the most intensive social problems and teaching principles of honesty and respect” ตลอดจนได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ “ยุทธศาสตร์โอลิมปิก” ไปยังนักศึกษา ดังนั้น กิจกรรมกีฬาภายในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ บนพื้นฐานการศึกษาโอลิมปิกจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาที่จะนําแนวคิดหลักการต่างๆลงไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สัมผัสได้ และเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติได้ดีที่สุด (Best Practice) ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดี