หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-27 11:38:59


วันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร และตัวแทนบริษัท ร่วมประชุมหารือ ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพตามความคาดหมาย