หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-27 11:36:53


วันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่วารสารวิชาการ ครั้งที่ 2/2561  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ งบประมาณโครงการเผยแพร่วารสารวิชาการคณะฯ การขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวารสาร หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวารสาร และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การจัดทำรูปเล่มวารสารวิชาการคณะฯ ประจำเดือน การปรับปรุงรูปแบบหน้าปกและขนาดของรูปเล่มวารสารวิชาการ และการขอหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ เป็นต้น ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญ Dr.Ha Than Dong ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย