หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมความก้าวหน้าการปรับปรุงเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมความก้าวหน้าการปรับปรุงเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-26 18:12:42


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมความก้าวหน้าในการปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ดร.กิตติคุณ   มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์กิตติยา พูนศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น