หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การจัดการขยะ กับ “โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์” ณ ศูนย์กระจายสินค้าวงษ์พาณิชย์ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การจัดการขยะ กับ “โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์” ณ ศูนย์กระจายสินค้าวงษ์พาณิชย์ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-26 10:29:30


     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับปริญญาโท รวม 20 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ณ ศูนย์กระจายสินค้าวงษ์พาณิชย์ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณสมชาย วงษ์เจริญ ผู้บริหารของวงษ์พานิชย์ (โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์) ซึ่งปฏิวัติวงการธุรกิจรับซื้อของเก่าด้วยรูปแบบการจัดการสมัยใหม่มากว่า 30 ปี ปัจจุบัน มีสาขาเครือข่ายและแฟรนไชส์ รวมกว่า 500 แห่ง แต่ละปี สามารถรีไซเคิลขยะกว่าได้ 1 แสนตัน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะที่สร้างธุรกิจการค้า ได้เห็นถึงประโยชน์ของการรีไซเคิลที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อไป