หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จ.ปราจีนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จ.ปราจีนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-12 16:32:31

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จ.ปราจีนบุรี

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทีมเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้จัดแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ณ ห้องแนะแนว ชั้น 3 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 125 คน