หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > แขนงวิชาชีววิทยา จัดงานสัมมนาห้องเรียนกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลรูปแบบใหม่
แขนงวิชาชีววิทยา จัดงานสัมมนาห้องเรียนกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลรูปแบบใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-12 16:43:49

แขนงวิชาชีววิทยา จัดงานสัมมนาห้องเรียนกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลรูปแบบใหม่

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 แขนงวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น และบริษัท คาร์ล ไซส์ส (ไทยแลนด์) จํากัด จัดงานสัมมนาห้องเรียนกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ ZEISS Digital Classroom Innovation & Smart Microscopy Solutions ณ ห้องปฏิบัติการ 26405 ชั้น 4 สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา