หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-25 10:26:29

รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "สืบสาน เสริมสร้าง พัฒนาสถรรนะครูสู่การเป็นมืออาชีพ โครงการพัฒนาข้าราชการครูมืออาชีพ" ณ   โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม