หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการวิชาการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา-ท่าพระ
ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการวิชาการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา-ท่าพระ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-25 14:12:34

ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการวิชาการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา-ท่าพระ

    ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้ในการบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา-ท่าพระ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยในเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา