หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ วิสาหกิจชุมชนไร่บ้านอ้อ จังหวัดระยอง
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ วิสาหกิจชุมชนไร่บ้านอ้อ จังหวัดระยอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-07 14:13:59

คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง 

 ณ วิสาหกิจชุมชนไร่บ้านอ้อ จังหวัดระยอง 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง  ณ วิสาหกิจชุมชนไร่บ้านอ้อ จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นฐานการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ ประชาชน ผู้ที่สนใจสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาสับปะรด จังหวัดระยอง