หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง จังหวัดระยอง
คณะวิทย์ฯดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง จังหวัดระยอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-07 14:16:09

คณะวิทย์ฯดำเนินโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง  

ณ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทีมคณาจารย์ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการจัดทำกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระยอง และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งมี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวไร่สับปะรด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันผลักดันและพัฒนาสับปะรด จังหวัดระยอง