หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-24 16:05:29


วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) ซึ่ง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน  ให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และรับประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน จากองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ โดยตรง การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา และการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต