หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดโครงการทักษะชีวิต เปิดหมวกขอรับเงินบริจาค เพื่อมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดโครงการทักษะชีวิต เปิดหมวกขอรับเงินบริจาค เพื่อมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-25 09:10:23


วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทักษะชีวิต โดยการเปิดหมวกขอรับเงินบริจาคในที่สาธารณะ เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จำนวน 100,000 บาท โรงเรียนบ้านไชยมงคล จำนวน 20,000 บาทบ้านพักคนชราวัดม่วง จำนวน 20,000 บาท บ้านพักคนชราโพธิ์กลาง บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 45 ห่อจำนวน 18,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท