หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์
ประชุมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-25 16:11:33


ประชุมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 

          วันที่ 24 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2562 ทั้งนี้ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้ การจัดการเงินงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้ ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์และจัดซื้อวัสดุ/สารเคมี การจัดระเบียบความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ และติดตามภาระงานของนักวิทยาศาสตร์