หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมการเบิกจ่ายและสรุปผลงบประมาณ ไตรมาส ที่ 3
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมการเบิกจ่ายและสรุปผลงบประมาณ ไตรมาส ที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 10:00:24


วันที่ 25 เมษายน 2561 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมติดตามผลงบประมาณ การรายงานการเบิกจ่ายและสรุปผลงบประมาณ ไตรมาส ที่ 3