หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วม “รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วม “รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 09:51:07วันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม"รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ" ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา