หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-25 15:36:31


วันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับการทดสอบฝีมือการทำอาหาร ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณะกรรมการทำการทดสอบตามเกณฑ์ที่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกำหนด โดยเมนูในการทดสอบ มีทั้งหมด 4 เมนู คือ ถั่วเขียวต้มน้ำตาล น้ำพริกหนุ่ม ต้มยำกุ้ง และผัดไทย โดยการสอบแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นหลักฐานยืนยัน