หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ออกเดินสายแนะแนวต่อเนื่อง โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ออกเดินสายแนะแนวต่อเนื่อง โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-26 10:49:44


วันที่ 25 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย ประชาสัมพันธ์คณะฯ และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังการแนะแนว ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณอาจารย์โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการเข้าแนะแนวครั้งนี้