หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-26 10:32:43


วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 26108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ        จัดประชุมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน โดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 2