หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-26 10:27:09


วันที่ 25 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ การจัดประชุมประจำเดือนในระดับฝ่ายภายในสำนักงานคณบดี และศูนย์วิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมโครงการ Morning Talk การทำงานวิจัยของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ (R2R) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการเดินทางไปนำเสนองานวิจัยในต่างประเทศของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงการเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานของตนเอง