หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับผลโหวต เป็น Miss Congeniality ในโครงการ Asean Youth Camp2018
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับผลโหวต เป็น Miss Congeniality ในโครงการ Asean Youth Camp2018

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 10:40:25


วันที่ 24-30 เมษายน 2561 นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย ผู้แทนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมโครงการ Asean Youth Camp2018 ที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้น โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ และตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศเข้าร่วมโครงการ Asean Youth Camp2018 จัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม การฟื้นฟูพื้นที่ป่าวังจันทร์โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการของเสียในชุมชน อำเภอ พนัสนิคม และตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับผลการโหวต ให้เป็น Miss Congeniality ประจำกลุ่ม