หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารประจำคณะ
ประชุมผู้บริหารประจำคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-24 16:02:04


วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีหัวข้อการประชุม ดังนี้ การแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ  ความคืบหน้าในการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของคณะวิทยาศาสตร์ฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะ การเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  การจัดทำโครงการส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษาแก่โรงเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา และการรายงานรายรับ รายจ่าย บัญชีเงินรายได้ของคณะ