หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายคลังและพัสดุ
ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายคลังและพัสดุ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-02 16:19:56

ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายคลังและพัสดุ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายคลังและพัสดุ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของฝ่าย ร่วมถึงร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน อาทิ การจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะในพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร , การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย , การจัดงานเกษียณอายุราชการของคณะ เป็นต้น