หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-24 13:40:02


วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่