หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายคลังและพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายคลังและพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-06-07 10:53:35

ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายคลังและพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

   วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายคลังและพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 26