หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บริษัท จีเจ ครีเอชั่น จำกัด จากสถานที่โทรทัศน์รัฐสภา ถ่ายทำรายการ “ตำรับยา ตำราอาหาร” ร่วมกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
บริษัท จีเจ ครีเอชั่น จำกัด จากสถานที่โทรทัศน์รัฐสภา ถ่ายทำรายการ “ตำรับยา ตำราอาหาร” ร่วมกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:12:58

บริษัท จีเจ ครีเอชั่น จำกัด จากสถานที่โทรทัศน์รัฐสภา ถ่ายทำรายการ “ตำรับยา ตำราอาหาร” ร่วมกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

    วันที่ 24 เมษายน 2566 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรร่วม ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ สมุนไพรและแพทย์ทางเลือกไทย-จีน ในการถ่ายทำรายการ “ตำรับยา ตำราอาหาร” ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 2322 ชั้น 2 อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี