หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-04 15:52:58


วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 (ภาคบ่าย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียน