หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-07 13:33:21

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กับ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี


เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กับ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ณ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี