หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ 8 โรงเรียน ในเครือข่าย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ 8 โรงเรียน ในเครือข่าย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-04 15:47:55


วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 8 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงเรียนรัตนาธิเบศร โรงเรียนปราจีณราษฎรอํารุง โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนหนองฉางวิทยา โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet