หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก เข้าร่วมกิจกรรม Olympic Day 2023 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมโอลิมปิก ผ่านกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม เเละการศึกษา ตามหลักพื้นฐานของอุดมการณ์โอลิมปิก
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก เข้าร่วมกิจกรรม Olympic Day 2023 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมโอลิมปิก ผ่านกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม เเละการศึกษา ตามหลักพื้นฐานของอุดมการณ์โอลิมปิก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-27 16:05:08

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก เข้าร่วมกิจกรรม Olympic Day 2023 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมโอลิมปิก ผ่านกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม เเละการศึกษา ตามหลักพื้นฐานของอุดมการณ์โอลิมปิก

      วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเเละวิทยากร “กิจกรรม Olympic Day 2023" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคเเห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์โอลิมปิก ผ่านกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม เเละการศึกษา ให้เเก่เด็กนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของกีฬาที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวันโอลิมปิก ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ (IOC) ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 300 คน เเละคุณครู จำนวน 40 คน จากโรงเรียนราชานุบาล เเละโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้