หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-25 13:59:34

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมอาจารย์ในคณะฯ  ลงพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนพร้อมทั้งตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อนำมาทดสอบ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยกระดับรายได้ในครัวเรือน ณ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม