หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดบรรยายแนะนำเครื่องกรองอากาศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดบรรยายแนะนำเครื่องกรองอากาศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-04 16:33:02


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดบรรยายแนะนำการทำงานของเครื่องกรองอากาศเพื่อสุขภาพที่ดี โดยตัวแทนผู้ผลิตเครื่องกรองอากาศ COWAY ซึ่งเป็นเครื่องกรองอากาศในสำนักงาน ทำให้สามารถลดการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ลดปริมาณอนุภาคฝุ่น เชื้อโรค และไรฝุ่นในอากาศภายในห้องได้