หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > 3 ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมใจ จัดโครงการค่าย Science Smart Kids
3 ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมใจ จัดโครงการค่าย Science Smart Kids

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-24 17:53:39


วันที่ 24 มกราคม 2562  อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี เดินทางไปเป็นประธานในการเปิด โครงการค่าย Science Smart Kids และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพนม ศรีกำเหนิดนายกองค์การส่วนตำบลลาดใหญ่ มาร่วมเปิดกิจกรรม โดยโครงการในครั้งนี้ มีตัวแทน จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ร่วมมือร่วมใจกันจัดโครงการ ทั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการเดินทางไปจัดโครงการในครั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องขอขอบคุณ นายอดิพันธ์ อมาตยคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือกับทางคณะอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างดี สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้จึงมิใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นในวันข้างหน้า