หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินสายแนะแนวหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินสายแนะแนวหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-24 09:56:48


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ เดินสายประสานงานการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนสตรีนนทบุรี  โรงเรียนเขมาภิรตาราม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  โรงเรียนศรีบุญยานนท์ และโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย