หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม และ วิทย์ฯนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม และ วิทย์ฯนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-02 16:08:17

วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม และ วิทย์ฯนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้เดินทางไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการแนะแนว จำนวน 200 คน