หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-02 16:04:33

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมเพื่อบริการวิชาการในหลักสูตร “ข้อกำหนดทั่วไป ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตาม ISO/IEC 17025 : 2017”  ณ  โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณภัทรภร ธนะภาวริศ จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย