หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-23 16:29:42


วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองคณบดี ประชุมหารือการแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆของคณะ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร Sandbox แนวทางการรับนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน MOU โรงเรียนและสถานประกอบการ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และแผนผลิกโฉมของมหาวิทยาลัย