หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ (MOU) กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ (MOU) กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-02 16:14:11

คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ (MOU) กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพัฒน์ คณบดี  ร่วมหารือข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ (MOU) กับ คุณวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อให้กับนักเรียน และการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ด้านงานบริการวิชาการ งานวิจัยทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ร่วมกันในอนาคต ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา