หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์”
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-23 12:08:53


วันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อหารือการดำเนินโครงการ ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ งบประมาณ กำหนดการ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ กิจกรรมบรรยายพิเศษ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมตลาดนัดขายสินค้ามือสอง การจัดแจงอาคารสถานที่ และพื้นที่ในการจัดบูธขายสินค้า เป็นต้น