หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์
ประชุมงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 17:13:45วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการควบคุมงาน ตัวแทนฝ่ายพัสดุ และตัวแทนบริษัทในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร เข้าร่วมในการประชุม เพื่อตรวจรับงานอาคารวิทยาศาสตร์ งวดที่ 1 และหารือปัญหาและอุปสรรคระหว่างการก่อสร้าง การวางแผนเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งคำนวณงบประมาณในการดำเนินการ การเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ