หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-26 10:27:00


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ร่วมเดินสายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์