หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน 17025
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน 17025

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-26 15:38:08

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน 17025

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเพื่อตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 21017 หลังจากที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 21017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เพื่อรักษาระบบให้คงอยู่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับงานบริการทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป