หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับผู้บริหารจาก Chai Nan University of Pharmacy and Science (CNU) ประเทศไต้หวัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับผู้บริหารจาก Chai Nan University of Pharmacy and Science (CNU) ประเทศไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-22 11:20:47


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Chia Nan University of Pharmacy and Science (CNU) ประเทศไต้หวัน นำโดย Prof. Dr. Hong Chu – Chen อธิการบดี Prof. Dr. Chin – Hsiang Liao (Dean, office of Research and Development) และ Prof. Dr. Kuan – Han Lee (Dean, College of Pharmacy and Science) สืบเนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ซึ่งการเดินทางมาพบปะของผู้บริหารจาก CNUในครั้งนี้มีการหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างสองมหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำหลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี การร่วมมือด้านการวิจัยและการฝึกอบรมในระยะสั้น เป็นต้น โดยผู้บริหารของ CNU ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น


Chia Nun University of Pharmacy & Science (CNU) President, Prof. Dr. Hong Chu Chen led a delegation including Dean of Research and Development, Prof. Chih-Hsiang Liao, and Dean of Pharmacy and Science College, Prof. Dr. Kuan-Han Lee, to visit Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand on November 21, 2018. They were warmly welcomed by the Prof. Dr. Somdech Rungsrisawat, Vice President for Academic Affair, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand.

After comprehensive introduction (VDO presentations) from both universities, Prof. Dr. Anat Thapinta gave a compelling presentation on the current state of Memorandum of Understanding (MoU) between SSRU and CNU. It is noteworthy to mention that MoU has been signed on August 30, 2016. Delegations from two universities discussed about the implementation, challenges, and prospects of dual degree programs between SSRU and CNU.

During the meeting, Prof. Chih-Hsiang Liao showed recent higher education collaborations with CNU and explained the interfaculty connections for further collaboration and to establish a sustainable dual degree programs with SSRU.

Pursuing education with dual degree program in two universities helps students to achieve a better global perspective. With this scientific vision, this meeting effectively facilitated university exchanges and collaborations between SSRU and CNU.