หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดี พร้อมบุคลากรคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมชมงานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย แต่งกายชุดผ้าไทย
คณบดี พร้อมบุคลากรคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมชมงานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย แต่งกายชุดผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:59:56

คณบดี พร้อมบุคลากรคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมชมงานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย แต่งกายชุดผ้าไทย

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพิพัฒน์ คณบดี พร้อมบุคลากรคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมชม“งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” พร้อมแต่งกายชุดผ้าไทย ณ บริเวณด้านหน้าลาน พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา