หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-07 13:27:48

คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทีมคณาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (8 ครัวเรือน) ได้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำขนมไทย (ขนมขี้หนู-กะหรี่ปั๊ป) แก่ ครัวเรือนในชุมชนบางคนที ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพครัวเรือนต่อไป