หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและส่งเสริมช่องทางการขายตลาดออนไลน์ ณ ตำบลบางคนทีและตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและส่งเสริมช่องทางการขายตลาดออนไลน์ ณ ตำบลบางคนทีและตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-07 13:25:27

คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและส่งเสริมช่องทางการขายตลาดออนไลน์ 

ณ ตำบลบางคนทีและตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม                          

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทีมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตำบลบางคนที และตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (8 ครัวเรือน) ได้มีการนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายทอดให้แก่ครัวเรือนตำบลบางคนที และตำบลบางแค เพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบออนไลน์ และนำความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย สู่การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป