หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-23 09:38:23


ตามที่ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการยื่นคำขอจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง และได้รับการจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ดังนี้

1. ผลงาน "กรรมวิธีการย้อมผ้าหรือเส้นใยด้วยสีธรรมชาติจากดอกคำฝอยและผ้าหรือเส้นใย ที่ได้จากกรรมวิธีนี้" 

ประเภท อนุสิทธิบัตร

เลขที่ออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 12819

วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

2. ผลงาน "กรรมวิธีการย้อมผ้าหรือเส้นใยด้วยสีเขียวจากใบหม่อน"

ประเภท อนุสิทธิบัตร

เลขที่ออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 13369

วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน และได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในครั้งนี้