หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 15:26:07


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ

อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566