หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 15:25:05


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ
ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566