หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสุนันทา ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสุนันทา ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 14:43:46


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสุนันทา ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

     วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแขนงวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรายละเอียดการหารือร่วมกัน ได้แก่ 

1. การพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ซึ่งจะนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ และลงนามต่อไป

2. การหารือความร่วมมือกับ Thai Flight Training การบินไทย และครัวการบินไทย เน้นทางด้านคหกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างคอนเทนต์เป็นต้น 

3. หารือการส่งนักศึกษาและอาจารย์ของสาขาวิชาเข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการชั้นนำ เช่น โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ